İsg Politikası

Kuruluşun üst yönetimi tarafından ifade edildiği şekli ile, kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönüdür.

Yazar Serkan Yalçın

İş Sağlığı Politikası

İsg (İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası) harekete geçmek ve hedefleri belirlemek için bir çerçeve sağlar. Kuruluşun üst yönetimi kuruluş için isg politikasını belirlemeli ve onaylamalıdır. Bu politika isg yönetim sisteminin belirlemiş olduğu kapsamda şu hususları içerir;

  • Kuruluşun isg açısından risk yapısına uygun olmalıdır.
  • Sürekli iyileştirmeyi ifade eden taahhüt içermelidir.
  • Hedefleri belirlenmelidir.
  • Dökümante edilmelidir.
  • Politikalara uyulmalıdır.
  • Tüm çalışanlara duyulmalıdır.
  • Kolay ve ulaşılır olmalıdır.

İsg Politikasının Amaçları

  • İsg alanında genel yönlendirmeler yapmak.
  • İşlem prensiplerini belirlemek.
  • İsg hedeflerine ve performanslarına hedeflerine ışık tutmak.