İnternet Nedir?

İnternet, dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan internasyonel bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır.

30 Aralık 2020, Çarşamba Serkan Yalçın 48
Paylaş: Facebookta Paylaş Twitter da paylaş

 

İnternetin Sunduklarıı

Web, Internet'e bağlanan tüm bilgisayarların oluşturduğu bir ağdır.

İnternet, binlerce omurgalar arası bağ ,on binlerce hizmet sağlayıcıdan oluşan bir sistemle milyonlarca kişiye hizmet sunuyor.

İnternetin Tarihi

Amerika Savunma Bakanlığı ve bazı Amerikan Üniversiteleri tarafından başlatılan bir proje günümüz sanal aleminin temelini oluşturuyor.

Arpanet adlı bu proje 1970 yılında hayata geçti.

Arpanet başta sadece 15 bilgisayarın birbirine bağlı olduğu bir ağdan ibaretti.

70’li yıllar internet fikrinin hızla geliştiği yıllar oldu. 

Elektronik posta ortaya çıktı ve İngiltere Kraliçesi’nin 1976 yılında ilk e-mailini göndermesiyle internet fikri popüler hale gelmeye başladı.

80’li yıllar teknolojik açıdan önemli adımlara sahne oldu. Alan adlarının ilk olarak kullanılmaya başlandığı 1984 yılında ‘host’ sayısı ancak 1000’di. İnternette patlama yaşandığı zaman dilimi ise 1990’lar olduS.

Dünya bildiğimiz anlamıyla internetle yani ‘World Wide Web’ deyimiyle 1991’de tanıştı. 

1994’te internetteki ilk reklam ekranlara düştü. 

1995’te Hong Kong’da ilk hacker yakalandı.

1995’te alan adı isimleri paralı oldu.

İki veya daha fazla bilgisayar arasında iletişim kurmak için her şeyden önce bu bilgisayarları ortak bir dil konuşur hale getirmek zorundayız.

Bilgisayarlar arasındaki ortak iletişim diline “protokol” denir.

İnternete bağlı bir bilgisayarın web sitelerinde gezinti yapabilmesi için kullanılan programlara web browser(Tarayıcı) denilir. yaygın olarak kullanılan web browserlar: Internet Explorer,Google Chrome, Mozilla FireFox, Netscape Navigator, Opera

İnternet' de her sayfanın bir adresi vardır. Web adresleri, internette ulaşmak istediğiniz bilginin hangi sunucu üzerinde bulunduğunu gösterir. Yani sayfanın web’de tam olarak nerede depolandığını gösterir.

Web adreslerinde sitenin adı ve sitenin hangi tür kuruma ait olduğunu gösteren kısım değişir. Bazı sitelerin sonunda ülke kısaltmaları vardır.

Alan Adı Uzantıları

Com : Ticari kuruluşlar www.pcmagazine.com.tr 

Org : Ticari olmayan kuruluşlar www.turkegitimsen.org 

Edu : Üniversiteler www.bozok.edu.tr 

Gov : Devlete ait kurumlar www.tbmm.gov.tr 

Mil : Askeri kurumlar www.genelkurmay.mil.tr 

Net : internetle ilgili kurumlar www.tr-net.net.tr

HTTP ve TCP/IP 

Internet üzerinde verilerin aktarılması için ortak bir protokole ihtiyaç vardır. 

Bu protokol HTTP ve TCP/IP dir.

Bir web sayfasının ziyaretçinin ekranına kadar kat ettiği yolda çesitli protokoller (kurallar) vardır. Bunların basında bir bilgisayar ağı olan Internet’in ulastırma kuralları HTTP (HyperText Transfer Protocol – Hareketli Metin Aktarma Kuralları) geliyor.

Web sayfalarını içeren bilgisayar, Web ilişkisinde Server (Sunucu) olarak adlandırılır. 

Ziyaretçinin bilgisayarı ise Client (istemci) olarak adlandırılır.

Sunucu bilgisayarlarla, istemci bilgisayarlar arasındaki ilişkiyi (Server- Client ilişkisi) düzenleyen kurallara TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol – Aktarma Denetim Kuralları / Internet Kuralları) adı verilir.

İnternetin Kuralları

IP bölümü, iki bilgisayar arasındaki bağlantının doğru kanallardan kurulmasını, kesildiğinde yeniden kurulmasını sağlar.

TCP bölümü ise kurulan bağlantı sayesinde gelen bilginin doğru anlaşılmasını sağlar.

İnternetin Gelişimi

İlk olarak Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve 1970 in sonlarında genel kullanım için geliştirilmiştir.

Internet’te aranan kaynak URL (Universal Resource Locator – Evrensel Kaynak Yolu Belirleyici) denilen adres sistemini kullanarak bulunur.

Mesela https://notunupaylas.com web sayfamızın URL’sidir.

İnternet Terimleri

İntranet: Bir firmanın kendi iletişim alanı içerisindeki ağ ortamında bilgisayarlar arası iletişime verilen addır. Internet’in özel bir versiyonudur.

World Wide Web: Bir web browser kullanılarak görüntülenebilen Internet’in grafiksel yüzüdür.

Web Page (Web Sayfası): İnternet üzerinde görüntülenebilen her dosya web sayfasıdır. Web sayfası ASCII karakterleri kullanılarak yazılan HTML denen bir işaretleme dili ile yazılır. 

Web Browser (Web Tarayıcısı): World Wide Web üzerinde bulunan sayfaları yükleyip görüntülemeyi sağlayan program.

Web Server: HTML sayfalarını Web Tarayıcınıza gönderen Internet üzerindeki sunucu makinelerde çalışan programdır. Web Serverlar günümüzde HTML nin daha gelişmişi olan CGI (Common Gateway Interface), ASP (Active Server Page) vs gibi sayfaları da istemcilere gönderebilmektedir.

HTML:  (Hyper Text Markup Language) Web Sayfası hazırlama dilidir.
Metinlerin görünümünü, konumunu vs. şekillendirmek için metin ve etiketlerle (yani etiketlerle) kontrol edilen oldukça basit bir işaretleme dilidir.

Hyperlink: Tıklandığında bağlı olduğu diğer bir sayfanın açılmasını sağlayan bir bağlantıdır.

Hotspot Area: Tıklanabilir alandır.