SQL Komutları

SQL, verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir.

Yazar Serkan Yalçın

SQL, verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir.

Örnek SQL Komutları

Örneğin musteri tablosunda sehir sütunu İstanbul olan kayıtları listelemek için; 

select * from musteri where sehir='istanbul' 

Cinsiyeti “erkek” olan kayıtları listelemek için; 

select * from mustweri where cinsiyet='erkek' 

Örneğin musteri tablosunda  Cinsiyeti “E” ve Şehri “İstanbul” olanları listelemek için; 

select * from musteriler where cinsiyet='erkek' and sehir='istanbul' 

Örneğin musteri tablosunda şehri İstanbul yada Samsun olanları listelemek için; 

select * from musteriler where sehir='istanbul' or sehir'samsun'

INSERT INTO Kullanımı

Kayıt eklemek için kullanılır. 

örnek olarak musteri tablosuna bir kayıt ekleyelim. 

ınsert ınto musteri (ad,soyad,sehir,borc) 
values ('serkan','yalçın','sinop',57)

SQL UPDATE kullanımı

Kayıtlar üzerinde değişiklik güncelleme yapmak için kullanılır. 

Örnek olarak musterino su 3 olan kaydın puanını 90 olarak değiştirelim. 

update musteriler  
set puan=90 
where musterino=3

SQL DELETE Kullanımı

Tablodan kayıt silmek için kullanılır. 

Örnek olarak musterino su 4 olan kaydı silmek için 

delete from musteriler  
where musterino=4 

musteriler tablosundaki tüm kayıtları silmek için 

delete * from musteriler

SQL LIKE Kullanımı

Belirtilen bir değeri aramak için kullanılır. 
Örnek olarak musteriler tablosunda şehri S ile başlayan kayıtları listeleyelim. 

select * from musteriler 
whre sehir like 's%' 
 

Bu yazımızda SQL komutlarına basit örnekler ile değinmiş olduk. Bir sonraki yazımız da ileri düzey de ki SQL komutlarını işleyeceğiz. Hoşça kalın:)